עלון 42877

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא נטילת ידיים

נושאי העלון: נטילת ידיים, פרשת מצורע

ניסן, מצורע

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענייני נטילת ידיים - נטל שלא לשם אכילה, נט"י לחולין ולתרומה, מצות חכמים מהתורה, ברכת נט"י אחרי המוציא, סיבת תקנת נט"י, עובר לעשייתן בנט"י, טפל שטיבולו במשקה, אופן נטילת ידים