עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא מסירות נפש

נושאי העלון: מסירות נפש, פרשת וארא, צפרדעים, יהרג ואל יעבור, הסתכנות למצוה

וארא, טבת

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מסירות נפש - הלימוד מהצפרדעים, פרהסיא ביהרג וא"י, מסי"נ ביעבור וא"י, קבלת יסורים, קידוש ה' לפני מ"ת, מסי"נ שלא לעבור, הסתכנות למצוה