עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא יג מידות

נושאי העלון: יג מידות, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמירת י"ג מידות