עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא חילול השם

נושאי העלון: חילול השם, פרשת שלח

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרהסיא בחילול השם