עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא בשר וחלב

נושאי העלון: בשר וחלב, בשר בחלב, פרשת משפטים, המתנה בין בשר לחלב

משפטים, שבט

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זמן ההמתנה בין בשר לחלב, היכר בהכנת מאכל בשרי, גדרי דין ההמתנה בין בשר לחלב, חלא בר חמרא, גדר איסור חלב אחר בשר