עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא ברכת כהנים

נושאי העלון: ברכת כהנים, פרשת נשא, פסוקי ברכת כהנים

סיון, נשא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פסוקי ברכת כהנים