עלון

עלון עולמות - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, תענית בכורים, תענית בערב פסח, סיום מסכת במקום תענית

ניסן, פסח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תענית בכורים בערב פסח