עלון

עלון עולמות - בנושא מקוואות

נושאי העלון: מקוואות, פרשת תזריע מצורע, מקוה במקום שאין גשם, קרח טבעי, קרח מלאכותי

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מקוואות במקום אין גשמים