עלון

עלון עולמות - בנושא כל נדרי

נושאי העלון: כל נדרי, כף זכות, תקיעות כהלכה, הפסק בדיבור בתקיעות, אכילה לפני תקיעות

תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תקיעות כהלכה ובהידור I הפסק בדיבור בין התקיעות I אכילה לפני התקיעות I כל נדרי I דן לכף זכות