עלון

עלון עולמות - בנושא טו בשבט

נושאי העלון: טו בשבט, ספק ברכות להקל

שבט, טו בשבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספק בברכות הנהנין