עלון

עלון עולמות - בנושא הלכות צדקה

נושאי העלון: הלכות צדקה, מצות צדקה, פרשת תרומה, קדימויות בצדקה, הקדמה בצדקה

תרומה

תשע"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קדימויות בצדקה