עלון

עלון עולמות - בנושא הלכה

נושאי העלון: הלכה, קבלה, פרשת בהר, קביעת הלכה

בהר

תשס"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ההלכה והקבלה - קביעת ההלכה במחלוקות הפוסקים והמקובלים