עלון

עלון סיפורים להלכה שלמה - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, הלכות תפילין

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות תפילין