עלון

עלון סיפורים להלכה שלמה - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, רפואה בשבת

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות רפואה בשבת