עלון

עלון נשיח בחוקיך - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, פרשת תזריע מצורע

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת התפילה