עלון

עלון נשיח בחוקיך - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, פרשת בחוקותי

אייר, בחוקותי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיזוק האמונה לשומרי תורה ומצוות