עלון

עלון נר לשולחן שבת - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, מחלוקת בבית הכנסת

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פתרון למניעת מחלוקת בבית הכנסת