עלון

עלון נר לשולחן שבת - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, יוסף סופר

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

רבי יוסף סופר