עלון

עלון נר לשולחן שבת - בנושא טהרות

נושאי העלון: טהרות, פרשת ויקרא

ניסן, ויקרא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יבואו טהורים וילמדו טהרות