עלון

עלון נר יששכר - בנושא רוחניות

נושאי העלון: רוחניות, פרשת בא, בורר

בא, שבט

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

המדרגה הפנימית והחיצונית בעולם ובמעלות הרוחניות, האם מותר להפריד בשבת אוכל מפסולת ע"י שישטחם ועי"כ יפרדו זה מזה