עלון

עלון נר יששכר - בנושא טבילת כלים

נושאי העלון: טבילת כלים, פרשת קורח, מידת האמת

סיון, קורח

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ההתבוננות במידת האמת ההכרה בהנהגה הרוחנית, שכח כלי בתוך המקווה כלים בערב שבת האם רשאי להוציאו בשבת