עלון

עלון נר יששכר - בנושא טבילת כלים

נושאי העלון: טבילת כלים, עבודת הקורבנות, קורבנות, פרשת ויקרא, הטבלת כלים

אדר ב, ויקרא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת הקורבנות, הנותן כלי ובתוכו מאכלים למשלוח מנות האם צריך להטבילו קודם הנתינה?