עלון

עלון נר יששכר - בנושא חטא נדב ואביהו

נושאי העלון: חטא נדב ואביהו, נדב ואביהו, פרשת תזריע, קנין, לצאת ידי חובה

אדר ב, תזריע

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כפרת היום השמיני למילואים וחטא נדב ואביהו, האם אורח צריך לעשות קניין במצות שרוצה לצאת בהם ידי חובת המצווה בליל הסדר?