עלון

עלון נר יששכר - בנושא בני גד

נושאי העלון: בני גד, פרשת מטות מסעי, בני ראובן

אב, מטות-מסעי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"בזאת יתהלל המתהלל" - מעלתם של בני גד ובני ראובן