עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא פרשת צו

נושאי העלון: פרשת צו, פסח

ניסן, פסח, צו

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פסח כנגד אברהם