עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, כבוד השבת

תמוז, חוקת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כבודה של שבת