עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, יציאת מצרים

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יציאת מצרים – הגדלת היקף הבחירה