עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא פרשת בלק

נושאי העלון: פרשת בלק, עבודת השם

תמוז, בלק

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת השם בעולמה של שבת