עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא ערב רב

נושאי העלון: ערב רב, פרשת נח, מתיקות התורה, ערכה של תורה

תשרי, נח

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מלחמת הערב רב בלומדי התורה, כיצד לחוש מתיקות התורה, סכנת ירידת ערכה של תורה,