עלון

עלון זרע שמשון - בנושא פרשת בהר בחוקותי

נושאי העלון: פרשת בהר בחוקותי

אייר, בהר-בחוקותי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התורה מביאה רפואה על כל חולי אף על מה שראוי מטבע ודרך העולם לבוא על האדם I ביאור נפלא האיך נחשב ששובתת הארץ כשישראל גולים I טעם שהקללות שבפרשה הם מ"ט ובפרשת כי תבוא צ"ח