עלון

עלון זרע שמשון - בנושא יסורין

נושאי העלון: יסורין, ניסים, פרשת בשלח, והאמינו בה ובמשה עבדו, הודאה על הנס

בשלח, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הטעם שנכתב שהאמינו בה' ובמשה, מה מרמזים חמשה האלפי"ן שבראשי התיבות בפסוק אמר אויב, היסורין שבאים עלישראל הם לתועלת ורפואה, בזכות שמודים להשי"ת על הנס זוכים לעוד ניסים