עלון

עלון זרע שמשון - בנושא יהושע

נושאי העלון: יהושע, פרשת שלח, ענות יהושע

סיון, שלח

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יהושע התהלך בענוה ולא הלך בעצת מרגלים, טעם שהתפלל משה דוקא עבור יהושע, משה מסר ביד המרגלים כוונת שם הקדוש כדי שיכוונו בו ולא יוכלו הכנענים להרע להם