עלון

עלון זרע שמשון - בנושא חטא העגל

נושאי העלון: חטא העגל, פרשת במדבר, הדגלים

אייר, במדבר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי שאינו מתקוטט סימן שהוא מיוחס I ענין הדגלים הוא השלום I לולא חטא העגל היו הבכורים עושים את העבודה יחד עם הלוים