עלון

עלון זרע שמשון - בנושא בית המקדש

נושאי העלון: בית המקדש, פרשת כי תבוא, הנפת הביכורים

אלול, כי תבוא

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בהנפת הכהן את הביכורים הרי הוא מבטל רוחות וטללים רעים, אין הברכה שלימה עד שיהיו גם המעות מצויים, בני ישראל באו לבית המקדש קודם שבאו לארץ ישראל