עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא קריאת מגילה

נושאי העלון: קריאת מגילה, חושן, סממנים, בן כרך

תצוה, אדר, פורים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין החושן המשמש לאורים ותומים I באיסור להוסיף סממנים על הקטורת I בגדרי מיעוט בתים שנבנו קודם היקפן לענין זמן קריאת המגילה I בענין קריאת המגילה לבן כרך שבא לעיר בט"ו והיו עמו עשרה מבני העיר