עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא קדושת ארץ ישראל

נושאי העלון: קדושת ארץ ישראל, ישוב ארץ ישראל, חלוקת הארץ, פרשת מטות מסעי, מחשבת איסור

אב, מטות-מסעי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בהא דצריך כפרה על מחשבת איסור I בהיתר יפת תואר במלחמת מדין I בהוכחה שבכל מלחמות אין כהנים ולויים נלחמים I בדין פשוטי כלי עץ ופשוטי כלי מתכות לענין קבלת טומאה I קדושת ארץ ישראל בחוץ לארץ לאחר כיבוש כל ארץ ישראל I בדין נשבע לבטל המצוה בכולל I כיבוש ארץ ישראל על ידי רבים I ישוב ארץ ישראל I גבולות ארץ ישראל וקדושת עבר הירדן I האם חלוקת הארץ על ידי אלעזר הכהן ויהושע היה ג"כ על עבר הירדן