עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, נבואת משה אמת, כניסת זר לאוהל מועד

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נתינת מתנות כהונה לקטן I בקידמות כהנים בעלי מומין ללויים ולויים לישראלים לתקן ולהוציא הטומאה בהיכל I בחיוב מיתה בכניסת זר לאהל מועד I בחיוב מיתה בכניסת זר לאהל מועד I נבואת משה אמת ותורתו אמת