עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, אבר מן החי במפרכסת

חשון, נח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דין אבר מן החי במפרכסת