עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא פרשת וישב

נושאי העלון: פרשת וישב, מכירת יוסף

כסלו, וישב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין שבדותן נמכר יוסף ונקרא על שם שכם I בענין כיבוד אב כשנכנס למקום סכנה I בהא דחשש ראובן שלא יתלה מכירת יוסף אלא בו I בחיוב להודיע הטעם גם כשיגרום צער I בענין שהשבטים נשאו אחיותיהם