עלון 59813

עלון נועם אליעזר - בנושא לימוד התורה

נושאי העלון: לימוד התורה, פרשת בשלח, בפני המת

בשלח, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הסתכלות בפני המת I באיסור לקיטת המן בשבת I פליטת הים את המצרים המתים ליבשה I מיתת המצרים במצריים בשעה שמתו המצרים בים סוף I משה תיקן ברכת המזון על המן I הניסים שהיו בקריעת ים סוף I הצילה אחרים ע"י שהפקירה עצמה I בטחון נעשה ע"י לימוד תורה