עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא פרשת בהר

נושאי העלון: פרשת בהר, ביטול מקח, קדושת שביעית, באפקעתא דמלכא, איסור ספיחים, קנין גוי

אייר, בהר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

באפקעתא דמלכא בשביעית I בטעם שאין ביטול מקח מפני האונאה I בדין חזרת אונאה עד שיראה לתגר I באיסור מכירת וקניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית I בדין קדושת שביעית ואיסור ספיחים I קנין גוי במשיכה או בכסף