עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא פורים

נושאי העלון: פורים, גזל, פרשת ויקרא, פרשת זכור

אדר ב, פורים, ויקרא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קדושת היכל ואולם לענין דלתות פתוחות בשעת שחיטה I גזל פחות משוה פרוטה I זכירת מעשה עמלק I פורים