עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא מקרא ביכורים

נושאי העלון: מקרא ביכורים, פרשת וזאת הברכה, ספר תורה בימין

תשרי, וזאת הברכה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין הנותן ספר תורה לחבירו יתנהו בימין I בדרשת סיפור יציאת מצרים מפרשת מקרא בכורים I בהא דיהושע הטיל י"ב פתקין של י"ב שבטים לגורל I בארצות שלא הראה הקב"ה למשה רבינו