עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא מכירת הבכורה

נושאי העלון: מכירת הבכורה, פרשת תולדות, גדיי עיזים של רבקה

כסלו, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מכירת הבכורה של עשו ליעקב I בטעם שהוצרך יעקב אבינו ליטול גדיי עיזים של רבקה שיש לה בכתובתה