עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא יהושע

נושאי העלון: יהושע, פרשת שלח, הענקים, חיוב ציצית

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בקריאת שם יהושע I עשיית במה בחו"ל בשעת היתר הבמות I השמירה שמסר משה רבינו למרגלים להנצל מהענקים I בריבוי לחיוב ציצית גם ביחידים