עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא אכילת קדשים

נושאי העלון: אכילת קדשים, פרשת שמיני, פרשת תזריע מצורע, צירוף מראות, בהרת, מראה פתוך, הזאת מצורע

ניסן, תזריע-מצורע, שמיני

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ראשון לאכילת קדשים I סירני מטמא באוהל I טבילת נדה במקוה I הפך כולו טהור I צירוף מראות נגעים I צורת בהרת שהיא לבנה אדמדמת I שחיטת החטאת קודם מתן שמן I מראה פתוך I איסור הנאה בשריפת בגד המנוגע I טומאה היוצאת מגופו I קבורת צפור המצורע השחוטה I כהן העושה ההזאות הוא הכהן שהשמן בכפו או הכהן היוצק I אשם מצורע יצא לדון בדבר החדש I מקום עמידת הכהן בהזאת המצורע