עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא תפילין

נושאי העלון: תפילין, פרשת ואתחנן, זמן בדיקת תפילין

אב, ואתחנן

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זמן החיוב לבדיקת התפילין