עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא שליח אתרוגים

נושאי העלון: שליח אתרוגים, פסח, סוכות, גזל מצות, שומר שלא מכר חמץ

ניסן, פסח, סוכות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שומר שלא מכר את החמץ המופקד אצלו I שליח להבאת אתרוגים שהביאם אחר סוכות I גזל מצות והחזירן אחר פסח