עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא קריאת שמע לאחר חצות

נושאי העלון: קריאת שמע לאחר חצות, פרשת ויצא

כסלו, ויצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קריאת שמע אחר חצות הלילה כדי לסמוך גאולה לתפילה