עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, תליית הציצית בטלית

סיון, שלח

תשס"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אופן תליית הציצית בטלית